Подкрепете петициите до българските и европейските институции

Подпишете петицията до българските институции и до европейските .

Подкрепете петициите до българските и европейските институции за правна защита и уреждане на отношенията на еднополови двойки в България със сключен брак в чужбина. Нека се обедини като общност, за да направим една голяма промяна още сега в рамките на нашия живот, за да оставим на следващите поколения една по-уредена държава.

Непризнаването на сключения в друга държава-членка на ЕС брак между лица от един и същи пол, заедно с правните последици от него, поставя съответните лица в изключително неблагоприятно положение. Нарушава тяхното право на човешко достойнство, правото им на встъпване в брак и на създаване на семейство, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на равенство пред закона и забраната за дискриминация, основана на сексуална ориентация, гарантирани от Хартата за основните права на ЕС. Освен това е в нарушение на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правата на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (Директива за свободно движение).

Чрез тези петиции искаме да помогнем на Лили и Дари и на много други еднополови двойки, които имат сключен брак в друга държава, или търсят варианти как да узаконят връзката си, за да имат същите права и задължения като двойките от различен пол. Липсата на признаване на правата на еднополовите двойки създава несигурност за бъдещето и съвместното отглеждане на деца. Лили и Дари също споделят своите страхове:

  • Страх, че нераждалият родител никога няма да получи родителски права за детето си;
  • Страх, че ако раждалият родител почине, детето може да отиде в институция, поради липсата на родителски права на втория родител;
  • Страх, че ако единият партньор постъпи в болница, другият няма да има информация за него, нито да може да даде информирано съгласие за животоспасяващи процедури;
  • Страх, че когато единият партньор почине, другият няма да може да наследи общото им жилище.

Петиците са инициирани от: Лилия Бабулкова, Дарина Коилова, Младежка ЛГБТ организация „Действие“, Фондация „Глас-България“, правозащитна онлайн платформа „Маргиналия“ и Фондация „Ресурсен център Билитис“.