Петиция към Българските институции за правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС

Петиция към Българските институции за правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС  

До:

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание на Република България

Министър-председателя на Република България

Комисията по жалби и петиции към Народното събрание на Република България

Омбудсмана на Република България

Българските медии и неправителствени организации

Ние сме Лили и Дари. Заедно сме от почти 9 години. Ние сме една от хилядите еднополови двойки в България, които живеят извън закона, в правен вакуум.

Узаконихме връзката си в Кралство Великобритания. След връщането си в България отидохме в общината да подадем заявление за промяна на семейното си положение, както изисква Законът за гражданската регистрация. Отказаха ни! Оттогава се борим Столична Община, Административен съд София-град и Върховния административен съд да признаят брака ни. Вярваме в справедливостта и правовата държава, а безрезервната подкрепа на организации-защитници на човешките права, които застанаха до нас ни дава сили!

Делото за признаването на брака ни не е единствената битка, която се наложи да водим. От 2016 г. правим опити да имаме дете чрез асистирана репродукция. След 5 неуспешни опита кандидатствахме към Фонда за асистирана репродукция, който отпуска финансова помощ на двойки жена-мъж или на самотни жени с доказани репродуктивни проблеми. Отказаха ни! Отказаха ни, защото в заявлението написахме, че имаме брак и записахме имената си като съпрузи.

Липсата на признаване на правата ни, произтичащи от брака ни кара да живеем в постоянен страх:

  • Страх, че нераждалият родител никога няма да получи родителски права за детето си;
  • Страх, че ако раждалият родител почине, детето ни ще отиде в институция, поради липсата на родителски права на втория родител;
  • Страх, че ако партньорът ни постъпи в болница, ние няма да имаме информация за него и да дадем информирано съгласие за животоспасяващи процедури;
  • Страх, че партньорът ни ще почине, а ние няма да можем да наследим общото ни жилище;
  • И още много други страхове, произтичащи от липсата на права.

България е една от малкото страни в Европейския съюз, която няма правна защита за семействата на партньори от един и същи пол. Непризнаването на сключения в друга държава-членка брак между лица от един и същи пол, ведно с правните последици от него, поставя съответните лица в изключително неблагоприятно положение. Нарушава тяхното право на човешко достойнство, правото им на встъпване в брак и на създаване на семейство, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на равенство пред закона и забраната за дискриминация, основана на сексуална ориентация, гарантирани от Хартата за основните права на ЕС.

Непризнаването на сключения брак между Лилия Бабулкова и Дарина Коилова е явно нарушение и на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правата на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (Директива за свободно движение), доколкото гражданският брак е сключен в Обединеното кралство след като лицата са упражнили правото си на свободно движение като граждани на ЕС и докато са пребивавали законно на негова територия.

За да спре дискриминацията срещу пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС, призоваваме към:

  • Предприемане на активни действия за промяна на законодателството на РБ и привеждането му в съответствие със законодателството на ЕС, така че да се признават съществуването и правните последици от законно сключените граждански бракове и партньорства между лица от един и същи пол в други държави-членки.

Петицията е инициирана от: Лилия Бабулкова, Дарина Коилова, Младежка ЛГБТ организация „Действие“, Фондация „Глас-България“, правозащитна онлайн платформа „Маргиналия“ и Фондация „Ресурсен център Билитис“.

 

 

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА