гр.София , ул.Любен Каравелов 24

ПАРТНЬОРИ

 

Младежка ЛГБТ организация Действие е създадена през 2012 г. със следните основни цели:

Защита на човешките права на ЛГБТИ хората в България;
Повишаване на видимостта на ЛГБТИ хората;
Увеличаване на толерантността към хората към групата;
Премахване на всички форми на юридическа, социална, културна и икономическа дискриминация въз основа на сексуална ориентация и/или полова идентичност;
Представяне на проблемите на ЛГБТИ пред националните и местни правителства и международни организации;
Създаване на социален ЛГБТИ център.

Действие предоставя помощ и подкрепа за млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТИ общност и се бори срещу хомофобията и необразоваността в обществото. Организатор на София Прайд Филм Фест и част от организационния комитет на София Прайд.

 

Създадена като група за самоподкрепа на лесбийки и бисексуални жени през 2004 г., днес Билитис работи като застъпническа организация за премахване на всички форми на дискриминация и постигане на равнопоставеност на ЛГБТИ в България.

За постигане на своята мисия Билитис:
Работи за промени в законодателната рамка и за политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други НПО, активисти, дарители, институции и граждани.

  • На ниво общност работи за активизиране и себе-овластяване на ЛГБТИ.  

 

  • На ниво гражданско общество работи за разпространение на ценностите на феминизма, на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите.

 


  • Билитис е организация с лесбийско-феминистка идентичност, визия и ценности, което предопределя както вътрешната структура, така и стратегическите цели, и дейностите. Подходът им отчита взаимосвързаното влияние на сексуалната ориентация, джендър идентичност, проявление на пола, раса, социален статус, етническа и религиозна принадлежност, увреждане и други върху социалното позициониране на индивида и начина, по който го третират другите. Съорганизатор на София Прайд и организатор на ежегодния ЛГБТИ Арт Фест в София, преименуван през 2015 г. на Фестивал на ЛГБТИ общностите.

 

 

GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) e неправителствена организация, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Визията им е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото. Основана през 2014 г., фондация GLAS се фокусира върху основни цели като положително обществено представяне на ЛГБТ общността, работа с родители на ЛГБТ хора и провеждане на обществени кампании срещу хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността. Част е и от организационния комитет на София Прайд и текущ организатор на София Прайд Арт Седмица.

 

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека.

Marginalia e амбиция, която тръгва без външно финансиране и със силна убеденост в смисъла на съществуването си.

Marginalia е територия, в която автономността на авторите е преди всичко: авторът е свободен да реши дали публикациите му да са със свободен лиценз, или със запазени права.

Marginalia държи на високи критерии както за аналитични текстове, така и за новини.

Marginalia е отговорност. Приемат за свой регулатив Етичния кодекс на българските медии и желаят да бъдат оценявани според него.

Marginalia е чувствителност да забележиш човешките права там, където малцина ще ги видят.

Marginalia е нетърпение да запълваш белите полета в обговарянето на човешките права.

Marginalia е обръщане на представи. Докато другите гледат на правата на човека като на проблем, Marginalia вярва, че правата на човека са решението. И че ще живеем в по-хубав свят, ако повече хора смятат така.

Marginalia e.

 

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт, който работи за развитието на демократичните ценности и пазарната икономика. Центърът е независима организация, която подкрепя процеса на реформи в Европа чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените политики.

Целите на Центъра са:

  • да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в европейските интеграционни процеси;

 

  • да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред;

 

  • да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика.

 

„Прокарването на мостове” е утвърден метод за обединяване усилията за социална промяна и създаване на нови партньорства. През последното десетилетие Центърът се утвърди не само като генератор на идеи, а и като активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени политики. Центърът е партньор за България на редица европейски институции, мрежи и инициативи като Агенцията на Европейския съюз за основни права, Глобалната мрежата за дистанционно обучение на Световната банка и Годишната оценка на световната конкурентоспособност на Института за развитие на управлението в Швейцария.

Центърът за изследване на демокрацията е инициатор и движеща сила на социалната промяна в няколко области, традиционно смятани за запазена територия на държавните институции като разработване и мониторинг на антикорупционни политики и практики и реформи в сектора на националната сигурност, както и анализ и противодействие на  конвенционалната и организираната престъпност. Усилията на Центъра са насочени и към формирането на нова култура на сътрудничество и доверие в обществена среда с наследена фрагментация и непрозрачност, което е също толкова важно, колкото и реализирането на конкретни социални цели и проекти.