гр.София , ул.Любен Каравелов 24

Петиция към Българските институции относно правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС

Петиция към Българските институции за правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС До: Президента на Република България Председателя на Народното събрание на Република България Министър-председателя на Република България Комисията по жалби и петиции към Народното събрание на Република България Омбудсмана на Република България Българските медии и неправителствени организации Ние сме Лили и Дари. Заедно сме от почти 9 години. Ние сме една от хилядите еднополови двойки в България, които живеят извън закона, в правен вакуум. Узаконихме връзката си в Кралство Великобритания. След връщането си в България отидохме в общината да подадем заявление за промяна на семейното си положение, както изисква Законът за гражданската регистрация. Отказаха ни! Оттогава се борим Столична Община, Административен съд София-град и Върховния административен съд да признаят брака ни. Вярваме в справедливостта и правовата държава, а безрезервната подкрепа на организации-защитници на човешките права, които застанаха до...

Read More

Подкрепете петициите до българските и европейските институции

Подпишете петицията до българските институции тук и до европейските тук. Подкрепете петициите до българските и европейските институции за правна защита и уреждане на отношенията на еднополови двойки в България със сключен брак в чужбина. Нека се обедини като общност, за да направим една голяма промяна още сега в рамките на нашия живот, за да оставим на следващите поколения една по-уредена държава. Непризнаването на сключения в друга държава-членка на ЕС брак между лица от един и същи пол, заедно с правните последици от него, поставя съответните лица в изключително неблагоприятно положение. Нарушава тяхното право на човешко достойнство, правото им на встъпване в брак и на създаване на семейство, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на равенство пред закона и забраната за дискриминация, основана на сексуална ориентация, гарантирани от Хартата за основните права на ЕС. Освен това е в нарушение на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29...

Read More