гр.София , ул.Любен Каравелов 24

Подкрепете петициите до българските и европейските институции

Подпишете петицията до българските институции тук и до европейските тук. Подкрепете петициите до българските и европейските институции за правна защита и уреждане на отношенията на еднополови двойки в България със сключен брак в чужбина. Нека се обедини като общност, за да направим една голяма промяна още сега в рамките на нашия живот, за да оставим на следващите поколения една по-уредена държава. Непризнаването на сключения в друга държава-членка на ЕС брак между лица от един и същи пол, заедно с правните последици от него, поставя съответните лица в изключително неблагоприятно положение. Нарушава тяхното право на човешко достойнство, правото им на встъпване в брак и на създаване на семейство, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на равенство пред закона и забраната за дискриминация, основана на сексуална ориентация, гарантирани от Хартата за основните права на ЕС. Освен това е в нарушение на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29...

Read More